Archive for Aralık, 2009

Kurtlar Şubat’tan Mart’a kadar olan zaman aralığında ürerler ve yuvalarını suya yakın yerlere yaparlar. Anne kurt birkerede 4 yada 6 yavru doğurur. Yuvadaki yavruları diğer yırtıcı hayvanlardan korumak için bir dişi kurt yavruların yanında kalır ve diğer aile bireyleri bu dişi kurdun beslenmesini üstlenir.

Devamı »

Develer yük çekmek ve binek hayvanı olarak kullanılmasını yanında, yünü, sütü, derisi ve eti için beslenir. Yalnızca evcil türleriyle bilinen bu hayvanların yaban atalarından bu yana pek az değişikliğe uğradığı sanılıyor.

Devamı »

İmpala daha çok suya yakın yerlerde bulunurlar. Günün sıcak saatlerinde ağaç gölgelerinde dinlenirler. İmpalalar son derece hızlı koşanlar. Zarif görünüşleri ve ürktüklerinde zıplayarak koşmalarıyla ünlüdürler.

Devamı »

Colde beyaz arap atı

Arap atları zeki, çevresiyle iyi ilişkili ve hassastır. Kolay öğrenirler, sahiplerinden sevgi gördükleri zaman buna çok iyi karşılık verirler. Bu özellikleri onları hem evcil hem vahşi yapar. Çünkü düzensiz veya gereğinden fazla tekrarlanan eğitim Arap atlarını çok hırçınlaştırabilir.

Arap atları dünyanın en eski ırkı ya da en eski ırklarından biridir. Günümüzdeki oryantal kökenli Arap atları, Arabistan Yarımadası’nda bulunan MÖ 2500′lü yıllardan kalma mağara resimlerindeki at figürleriyle aynıdır. Benzer yapıdaki at figürlerine bütün Anadolu, Kafkaslar ve Mezopotamya’daki mağara resimlerinde de rastlanmaktadır.

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik