Archive for Mart, 2010

Sakallı akbabaların kanat açıklığı 266-282 cm.’dir. Çok iri ve çok etkileyicidir. Arasıra yaptığı ağır kanat vuruşları ile gökyüzünde mükemmel bir şekilde süzülür. Kafası kısa, kuyruğu uzun, kama veya baklava şeklinde, kanatları çok uzundur. Erişkinin gövdesinin üst tarafı kömür grisinden kahverengiye kadar değişir. Siyah sürmeli kafası, uzaktan dikkat çekecek şekilde açık renk görülür. Türkiye’de yasak olmasına rağmen hala avlanmasına devam ediliyor. Her iki ebeveyn de kuluçkaya yatar ve uçmaya başladıktan sonra uzun bir süre bakıma ihtiyaç duyan yavrunun bakımını paylaşır. İki yavrunun yumurtadan çıktığı durumlarda yavrunun birinin yaşama şansını arttırmak için diğer yavru feda edilir. Akbabaların en güçlüsü ve irisi olan bu muhteşem sakallı akbabalar Avrupa’da bir zamanlar hakkında uydurulan öyküler yüzünden çok avlanmıştır.

Devamı »

Büyük orman kartalı daha geniş kanatlı ve yedi parmaklı dır. Küçük orman kartalı ise altı parmaklıdır. Koyu kahverengi tüylere sahiptir. Kanat örtüleri uçuş teleklerinden daha açıktır, primerlerinin dibinde açık renk bir beneği, kuyruğunun üzerinde ise açık renk bir lekesi bulunur.

Devamı »

İskoçya kökenli hayvan ABD’de etçi ırkların % 60’ını oluşturuyor. Angus sığırları birinci sıradaki tescilli etçil hayvan ırkı dır.

Özellikleri

-Angus ırkında buzağı doğum ağırlığı 39 kg, erkek danaların 205 günlük canlı ağırlıkları 315 kg, bir yaşına geldiklerinde canlı ağırlıkları 545 kg olmaktadır.
-Ticari melezlemelerde anne olarak özellikle Angus ineklerinin seçilmesi kolay doğum açısından önem taşır.
-Yüksek randıman verir.
-Genetik olarak boynuzsuz.
-Kötü koşullara dayanıklı, kolay uyum sağlayan, erken gelişen bir ırktır.
-Bakımı kolaydır. Sert iklimlerden kötü yönde etkilenmez.
-Angus ırkı gelişmesi ve diğer özellikleri kadar lezzetli etiyle de ünlüdür
-Angus ırkı tipik siyah bir ırktır. Tamamen siyah olması bu ırkın en önemli özelliğidir.

Devamı »

Besi bir hayvana ağırlık kazandırma anlamına geliyor. Bu ağırlık ırka ve cinsiyete göre değişir.

Besicilikte amaç hayvanlara her gün belirli bir canlı ağırlık artışı yaptırmaktır. Hayvan kendisine verilen besin maddelerini öncelikle yaşamını sürdürmek için kullanır. Yani hayvan bir gün içerisinde hiçbir canlı ağırlık artışı göstermese bile mevcut canlı ağırlığını koruyabilmek, hayati faaliyetlerini sürdürebilmek için çeşitli besin maddelerine ihtiyaç duyar. Buna hayvanın yaşama payı ihtiyaçları denir. Ayrıca hayvanın öngörülen günlük canlı ağırlık artışını gösterebilmesi için hayvana belirli oranda besin maddesi verilmelidir. Buna da verim payı denilmektedir.

Hayvanları besiye almadan önce yapılacak iki şey vardır. Bunlardan birincisi besi hayvanlarının başlangıç canlı ağırlıklarının ne olduğunun, ikincisi de besinin ne zaman bitirileceğinin tespitidir. Daha sonra ise yapılacak iş besi sonunda ulaşılması düşünülen canlı ağırlık ile besi başlangıcı canlı ağırlığı arasındaki farkı, besinin yapılacağı gün sayısına bölerek yapılması gereken günlük canlı ağırlık artışını bulmaktır.

Açık besi yeri seçiminde drenajı sağlamak amacı ile hafif meyilli, hayvanlar için yeterli içme suyuna sahip, ulaşımı kolay ve olabildiğince az yağışlı bölgeleri seçilmelidir.

Açık hayvan besi yerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

– Sıcaklık, nem, padok büyüklüğü, yem ve su, çit, rüzgar kıran, ışık, çamur, yemliklerin konumu, tesisin çevreye etkisi gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

– Besi yerlerinde sığırlardan yüksek verim elde etmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

– Besi tesisi düşük maliyetli, besicilik için uygun olmalıdır.

Besiye alınacak hayvanların seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hayvanın ırkı, hayvanın yaşı, hayvanın cinsiyeti, hayvanın kondisyonu, hayvanının konstitüsyonu, hayvanın sağlığı, gibi özellikler göz önüne bulundurulmalı.

Günümüzde çok miktarda hayvan besleyen ülkelerde işçilik giderlerini düşürmek ve her hayvanı hızlı ve standart servis sağlamak için ileri derecede gelişmiş makinelerden faydalanılmalıdır. Bu makineler kullanım amacına göre aşağıdaki gibi olmalıdır.

– Taşıyıcı ve yükleyici makineler

– Yem hazırlamada kullanılan makineler

– Hayvanlara içme suyu sağlayan makineler

– Yem ham maddelerini karıştıran ve dağıtan makineler

Devamı »

Papağanların hepsi canlı parlak tüylü ve kıvrık gagalıdır. Kafaları büyük, boyunları kısa, insan sesini taklit kabiliyetli zeki kuşlardır. Ayaklarını bir el gibi kullana bilirler. Genellikle meyve ve tanelerden meydana gelen besinlerini ayaklarıyla kavrayarak gagalarına götürürler. Papağanların gagaları o kadar kuvvetlidir ki çetin cevizi bile rahatlıkla kırabilirler.

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik