Archive for Nisan, 2010

Haski türü köpeklerin özellikleri gözleri badem şeklinde, genelde mavi ya da kahverengidir. Kulakları dik, tüylü ve uçları hafifçe yuvarlaktır. Boynu dik ve hayvana mağrur bir görüntü verir. Sırtı meyilsiz ve düzdür. Kuyruğu, adeta tilki kuyruğu gibi bol tüylüdür. Ayakları oval, orta büyüklükte ve parmak araları tüylüdür. Rengi, siyahtan duru beyaza kadar çeşitlilik gösterir.

Devamı »

Sibirya kurt köpeklerinin en büyük özellikleri, Sibirya’nın çok sert iklim şartları altında yılmadan, yorulmadan gayet mutlu bir şekilde çalışmaları dır.

Devamı »

Civcivler küçük, hassas ve asla ihmale gelmeyen hayvanlardır.
Civcivler getirilmeden önce kümesin her şeyi tamam olmalıdır. En az 15 gün önce gübre varsa tamamen çıkarılmalı, yıkanmalı, temizlenmeli ve badana yapılmalıdır. Kümesinn pencereleri tamamen açılır, güneşlendirilmesi ve havalandırılması yapılır. Civcivlerin kümese konmasından 2 gün önce yere 5 cm kalınlığında talaş döşenir. Civcivler gelmeden en az 12 saat önce ısıtıcılar açılır. Böylece kümesin ve suyun ısınması sağlanmış olur.

Civcivler geldikden sonra yapılacak işlemler

1-Kutulardan civcivler tek tek çıkarılmalı, ölüler ve kusurlu civcivler varsa hemen ayrılmalıdır.
2-Kümeslere kutular içinde getirilen civcivler mümkün olan kısa zamanda, daha önce hazırlanmış ve ısıtılmış olan yerlere alınmalıdır.
3-Genelleştirilecek bir öneri olmamakla birlikte ilk üç gün civcivlerin yemlerine ¼ oranında ince öğütülmüş mısır ile sularına da % 2 oranında şeker katılırsa civcivlerin bağırsaklarından pislik kolaylıkla dışarı atılır. Şekerli su ilk günler civcivlerin su içmesini de kolaylaştırır.
4-Yemlik için ya karton veya mukavva kutular veya bu iş için özel olarak plastikten mamul yemlikler kullanılmalıdır. Hiç kullanılmamış yumurta viyolleri de yemlik olarak kullanılabilir.
5-Uygulanan aydınlatma programı daha çok civcivlerin çıkış tarihine bağlıdır. İlk 15 gün, günde 23-23,5 saat aydınlatma yapılmalıdır.
Metrekareye Konacak Civciv Sayısı; civcivlerin günlük yaşlarına göre değişmekle birlikte 0-15 günlük civcivler m2 ye 75 adet, 15-30 günlükler 40 adet, 30-45 günlükler 30 adet, 45-90 günlükler 10 adet ve 90 günlükten daha büyük olan civcivlerde m2 ye 7 adet konulmalıdır.
Tavsiye Edilen Sıcaklık Dereceleri; ilk üç hafta mutlaka gurk tavuğun kanatları altındaki sıcaklığa yakın derecede bir sıcaklık temini şarttır. İlk günlerde civcivlerin bulunduğu ortamın oda sıcaklığı 24-26 derece olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde oda sıcaklığı yaşa bağlı olarak 16-18 dereceye kadar düşürülür.

Havalandırma ve Rutubet: Kanın temizlenmesi için odadaki havada yeterli oksijenin bulunması şarttır. Bu da havalandırma ile mümkündür. Rutubetinde gereğinden fazla olması istenmez.Civcivlerin altlıkları ıslak olmamalıdır. Ne toz gibi kırıntılaşacak ne de kalıp gibi ıslak olacaktır.

Yumurtacı civcivlere; ilk 6 haftalık dönemde piyasadan yumurtalık civciv yemi verilmelidir.6-12 haftalar arası piliç büyütme yemi, 13. haftadan itibaren yumurtlama başlayıncaya kadar piliç geliştirme yemi verilir. Yumurtlama başladıktan sonraki dönemlerde ise yumurta tavuğu yemi verilir.

Uygulanan aydınlatma Programı; İlk 15 gün, günlük 23-23,5 şeklinde uygulanır. Bundan sonra yumurtalıklar 20-22 haftalık oluncaya kadar devamlı aydınlatmadan kaçınılır. Pencereli kümeslerde piliçler büyürken ayrıca fazladan aydınlatma yapılmaz. Çünkü yurdumuz civcivler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında büyütülmektedir. Gün ışığı yeterlidir. Fakat yumurtlama döneminde asla ışık kesintisi yapılmaz.
Etliklerde toplam aydınlatma süresi 23-23,5 saattir. Etlik piliçlerde aydınlatma gün ışığına ek olarak havanın kapalı olduğu zamanlarda aydınlatma yapmak şeklinde sağlanır. Işık etlik piliçlerin doğrudan yem yemelerine ve su içmelerine etkili olduğundan kaçınılmazdır. Fakat zayıf ışık canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkilemektedir.

Etlik civcivlerde; ilk 6 haftalık dönemde etlik civciv yemi verilmelidir. Yedinci haftanın başından kesime kadar ise etlik piliç yemi verilir.

Paçalı şahin bayağı şahinlerden geniş kanatları ve kartala benzer duruşuyla ayrılırlar. Ayakları topuklarına kadar tüyle örtülüdür. Asya ve Avrupa’nın kuzey bölgelerinde yaz mevsimini geçirirler. Kış aylarında Türkiye’nin güney kısmı da dahil olmak üzere ılıman yerlere göç ederler. Yuvalarını kayalıklara ve yüksek yaşlı ağaçlara yaparlar.

Devamı »

Kalın kanatlı, yuvarlağımsı köşeli kuyruklu bir kartaldır. Kaya kartallarından küçüktürler. Çok çeşitli yerlerde bulunabilirler. Ormanlık ve çoğunlukla kayalık dağalarda yaşarlar. Kışın daha açık arazilerde görünürler. Yarı çöl, bozkır, Akdeniz tipi ormanlar, makiler ve çayırlarda yaşarlar. Yuvasını yüksek ve manzaraya hakim kayalıklara yaparlar.

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik