Archive for Eylül, 2010

Omurgasızlar omurgalıların dışında kalan bütün hayvanlar Süngerler, örümceğimsiler, derisidikenliler, çok bacaklılar, solucanlar, böcekler, yumuşakçalar, kabuklular dır.

Omurgasız hayvanlarda kaslar ve hareket sistemini

a-Süngerler ve sölentera grubuna ait canlılarda kas özelliğine sahip hücrelerle hareket sağlanır.Özelleşmiş kas dokularıyoktur.

b-Solucanlarda yumuşakçalarda ve derisi dikenlilerde hareket düz kaslarla sağlanmaktadır. Vücud hareketinin yavaş olmasının sebebi budur.

c-Eklem bacaklılarda vücud hareketi çizgili kaslarla sağlanır. Hızlı hareket ederler.

Üveyik güvercingiller ailesinden eti için avlanan bir av kuşu türü dür. Bıldırcınlar gibi göçmen bir kuş türüdür. Trakya’ya Nisandan itibaren gelirler, Eylülden itibaren de güneye göç ederler. Üveyikler Ayçiçeği tanelerini yiyerek beslenirler.

Devamı »

Bukalemunlar böcek yiyerek beslenirler. Doğal ortamda hayatta kalabilmeleri için günde en az 20-30 canlı sineği ya da hamam böceği yemeleri gerekir.

Bukalemunların evde beslenmesi hayvanlar dır. Günde en azından 20-30 canlı sinek bulamazsanız, 7-8 orta boy canlı çekirge, veya 10 kadar ufak canlı hamamböceği ile beslemelisiniz. Bunua da yapamazsanız eğer en azından balıklar için üretilmiş olan kurutulmuş karidesler bukalemuna verilmelidir ama yine de buna ek oalarak, mutlaka canlı yem verilmelidir. Zaten bukalemunların esarette yaşayamamasının en önde gelen nedeni bu beslenme sorunudur. Çünkü bukalemun, bu miktardaki ki yiyecek minumum ihtiyactır. Bu miktardaki böceği bukalemunlar doğal hayatlarında daha da fazlasını, uzun dili sayesinde doğada çok kolay yakalayabilir. Onun için bukalemun beslemek oladuça zordur.

Türkiyede eti ve sütü için yetiştirilen sığır ırkları şunlar dır.

A – Güney Anadolu Kırmızısı (Kilis Sığırı):

Bu sığır ırkı yaygın olarak Mersin, Adana, Hatay, K. Maraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa civarında yetiştiriliyor. Sütü ve etçi sığır ırkları özelliği dolayısıla yetiştirilmektedir.

Sarıdan kırmızıya dönen kıl rengi vardır. Asil ve zarif görünümlüdür. Erkeklerinde hörgüç meydana gelir. Tırnak ve boynuz rengi koyu gridir. Dişilerde boynuz kısa erkeklerde uzun hilal şeklindedir.

Bir laktasyonda süt verimi 4.000 lt. civarında olup sütteki yağ oranı % 4 tür.

Ülkemizin iri yapılı ırklarındandır. Süt ve et verimi yüksektir. Hastalıklara dirençlidir. Sıcak iklim koşullarına adepte olmuştur. Kanaatkar bir sığır ırkıdır. Çok ilkel bakımlarda bile verimi iyidir. Yabancı çevreye uyumu zordur.

Ergin dişilerin canlı ağırlığı ortalama 350 – 450 kg. civarında iken erkeklerin ağırlıkları 550 – 600 kg civarında dır. Beside günlük canlı ağırlık alımı 850 – 900 gr. civarında dır.

B – Yerli Kara Sığır Irkı:

Yerli sığır ırkı Anadolu “nun simgesi olan bir sığır ırkıdır. Yerli kara ya da kara sığır olarakta bilinmektedir.

Yetiştirildiği yer aşağı yukarı Anadolunun her yeridir. Ancak Orta Anadolu “da daha çok yetiştiril mektedir. Küçük yapılı, kısa boynuzlu, fazla kaslı olmayan bir sığır ırkıdır. Eti, sütü ve iş gücünden yararlanmak amacıyla yetiştirilir.

Yetersiz beslenme koşullarında yetişebilen yerli kara cılız ve çelimsizdir. Adı üstünde bütün vücuduna siyah renkli kıllarla örtülüdür. Boynuzlar küçük cılız ve ay şeklinde dir.

Ergin Yerli kara hayvanlarda dişide canlı ağırlık 180 – 280 kg civarında, erkeklerde ise 250 – 400 kg arasında değişir.

Yerli kara sığır ırkı Bir laktasyondaki süt verimi 1.000 – 1.500 lt. civarındadır. Sütteki yağ oranı % 5 tir.

İklim ve hava şartlarına çok çabuk alışır. Her türlü iklim şartına dayanır. Hastalıklara dirençleri diğer hayvanlara göre daha iyidir.

C – Güney Sarısı:

Doğu Akdeniz bölgesinden Şanlıurfa ya ‘kadar olan bölgede yetiştirilin bir sığır ırkı dır. Eti, sütü ve iş gücü için yetiştirilmektedir.

Renkleri, Kirli sarıdan kırmızıya doğru değişen renklere sahiptir. Ufak yapılı bir sığır ırkıdır. Yerli kara ve Doğu Anadolu kırmızısına benzemektedir. Tırnak ve boynuz rengi siyahtır. Ağız ve burun rengi beyazdir.

D – Doğu Anadolu Kırmızısı:

Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen sığır ırkı dır. Et, süt ve iş gücünden yararlanmak için yetiştirilir.

Doğu Anadolu kırmızısı sığır ırkını vücudu kırmızıya yakın kirli sarı bir renge sahip kıllarla örtülü dür. Boyun ve bacaklar göğüs siyaha yakındır. Tırnaklar gri renkli Boynuz uçları siyahtır. Boynuz hilal biçiminde dir. Boynuz şekli değişik şekillerdede görülebilir.

Hayvanlarda ergin canlı ağırlık ortalaması dişide 250 – 300 kg. Erkeklerde 350 – 450 kg. civarındadır.

Bir laktasyondaki süt verimi 1.000 – 1.500 lt civarında olup, sütteki yağ oranı % 5 tir.

Tam bir mera hayvanıdır. Yetişmiş olduğu bölge şartlarına uyum sağlamıştır. Soğuk hava şartlarında rahatça alışır. Asabi bir yapıya sahiptir. Yabancılara alışmaları zordur. Hastalıklara karşı dirençleri oldukça iyidir.


E – Bozırk sığır ırkı:

Bozırk Marmara ve Ege bölgesinin kuzey kısımlarında yetiştirilir. Verim yönünden süt ve etçi Sığır Irkları özelliği için beslenir.

Beden yapısı sağlamdır. Koyu gri renkte bir sığır ırkıdır. Dişiler erkeklere göre biraz daha açık renklidir.

Hayvanlarda Ergin canlı ağırlık Dişilerde 300 – 350 kg. erkeklerde ise 450 – 500 kg civarıdır.

Bir laktasyonda süt verimi 2.500 – 3.000 lt. civarında olup, sütteki yağ oranı % 4 ila 5, 5 civarıdır.

Sevk ve idaresi zor bir sığır ırkı dır. Hırçın bir sığır ırkı olup, buzağısını görmeden sağdırmaz. Yabancı gördüğü kişilere saldırabilir. Hastalıklara dayanıklıdırlar. Mera ve Yem seçmezler, yetersiz beslenmeye bile dayanıklıdırlar.

Evcil hindinin Kuzey Amerikaya İngiltere üzerinden ulaşmıştır. ABD nin kurucularından ve ilk başkanlarından Benjamin Franklin hindinin yeni kurulan devletin simgesi olmasını önerdiyse de bu kabul edilmemiş ve kel kartal seçilmiştir.

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik