Hayvan Türleri Kategorisi

Memeliler, hayvanlar aleminin insanların da içersinde olduğu, omurgalıların en evrimleşmiş grubudur.

Dünyada yaklaşık 4500 memeli türü bulunmaktadır. Bunların 200 kadarı Avrupa’da görülebilir, Türkiye ise tek başına yaklaşık 170 memeli türü yaşamaktadır. Bazı memeli türleri insanlar tarafından evcilleştirilmiştir ve yabani türleri ortadan kalkmış veya çok az kalmıştır. (İnek, at, koyun gibi.) Memeliler çift ve karmaşık dolaşım sistemine sahip, sabit vücut sıcaklığına sahip hayvanlardır. Vücutları genellikle kıllarla kaplıdır. Genç bireyler anne sütü ile beslenirler. Genellikle dört bacaklıdırlar. Solunumda diyafram kullanırlar. Alt çeneleri bir çift kemikten oluşmuş ve orta kulaktaki kemikler üç parçalı olup kulak zarı ve iç kulakla bağıntılıdır. Hemen hepsinde yedi boyun omuru bulunur.

Memeliler, sıcak kanlı canlılardır. Yani vücut sıcaklıkları gelilinin çevre koşullarından bağımsızdır. Bu ısı yalıtkanlığını sağlamak için ise toplam ürettikleri enerjinin % 80’ini tüketirler.

Vücutları tüylerle örtülüdür bu doku bazı türlerde dikenli bir hal alabilir (mesela kirpi) veya azalıp neredeyse pürüzsüz hale gelebili örneğin insan, yunus ve balinalarda olduğu gibi. Memeliler doğurarak çoğalırlar.

Yavru memeliler, genel olarak belirli bir gelişim evresini tamamlayıncaya kadar annelerinin karnında taşınırlar. Doğum sırasında yavrunun gelişmişliği memeli türüne göre değişkenlik gösterir. Kör ve genelde çıplak doğan ve bazen yıllarca annesi tarafından yetiştirilen memeli türleri olduğu gibi, doğumun ardından kısa süre içinde koşmaya veya yüzmeye başlayan memeli türleri de vardır. Ancak memeli yavruların belirli bir süre anne tarafından bakılması gerekir. Dişi memeli, yavrusunu bebeğin gelişimi için gerekli bileşenleri içeren zengin içerikli sütü ile beslerler.

Memelilerin vücut büyüklükleri değişkendir. En küçük memeli, bir böcekçil olan Yabanarısı yarasası ( ortalama 3 cm, 1 gr) en büyük memeli ise Mavi balina’dır (ortalama 35 m, 120 ton). Memeli vücudu, sıcak ya da soğuk iklim koşulları ile mücadele için de farklı özelliklere sahiptir. Karasal memeliler için kalın bir kış kürkü, deniz memelileri için deri altında kalın bir yağ tabakası ya da yağlanmış bir kürke sahiptirler. Bazı memeliler de kış uykusuna yatarak, bu dönemi enerjiden tasarruf ederek geçirir ( mesela ayılar). Yiyeceğin bol olduğu dönemde vücudunda depoladığı fazladan kalorileri, yiyeceğin az olduğu bu dönemde uyku durumunda iken yakar. Bu durum gerçek bir kış uykusu halini de alabilir (yediuyurlar ya da yarasalarda olduğu gibi) yani bu süre içinde canlılar, yaşamsal faaliyetlerini ve vücut sıcaklıklarını minimuma indirirler.

Yumuşakçalarların vücutları yumuşak ve kabukludur. kabuklarının altında manto adı verilen ince bir doku tabakasından meydana gelen vücut örtüleri vardır ve iç organları gelişmiştir. Ayakları toprağı kazma, sürünme, avlarını yakalama işini görbilecek biçimde gelişmişdir. Otçul, etçil, ya da parazitik beslenirler. Sucul olanlar sudaki organik maddeleri süzerek beslenirler. Suda yaşayan yumşak çalarlar solnugaç, karada yaşayanlar ise manto boşluğunun genişlemiş yüzeyi ile solunum yaparlar. Açık doaşım görülür. bu dolaşım sisteminde kan, vücut dokuları arasına yayılır. Yumşakçalarlara mürekkep balığı, ahtapot, kalamar ve salyangoz gibi hayvanları örnek verebiliriz.

Yumuşakçaların sınıfı olan kafadan bacaklılarda (mürekkep balığı, ahtapot)kapalı dolaşım görülür. Yumuşakçaların sistemlerinde beyin ve sinir kordonları bulunur. Gözler, dokunmaya ve kimyasal maddelere duyarlı yapılar gelişmiştir. Eşeyli ürerler suya çok sayıda sperm ve yumurta bırakırlar. döllenme suda gerçekleşir.

Gebelik ya da hamilelik, canlılarda yumurtalıklarından atılmış olan yumurtanın döllenmesinden doğuma kadar geçen süredenilir. Canlılarda gebelik süresi farklılık gösterir. Bazı memeli hayvanların gebelik süreleri şöyledir.

Fil: 660: gün
Zürafa: 450 gün
Aslan:105 gün
Kaplan: 105 gün
Köpek: 63 gün
Kurt: 63 gün
Kedi: 56 gün
Tilki: 49 gün
Tavşan: 28 gün
Eşek: 326 gün
Kısrak: 336 gün
İnek: 283 gün
Koyun: 150 gün
Keçi: 150 gün
Domuz: 114 gün
Manda: 10,5 ay
Deve: 12 ay
Sıçan: 28 gün
Fare: 21: gün

Bazı canlılar dünyaya geldikleri zaman annelerine benzerken bazıları da benzemezler. Ana canlıya benzemeyen canlılar gelişim dönemleri süresince başkalaşım geçirerek ana canlıya benzerler. Mesela kurbağaların ve böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denilmektedir.

Bazı canlılar ise bunun tam tersine dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzer. Başkalaşım geçirmeyen canlılara örnek vermek gerekirse memeli hayvanlar ( köpek, kedi, inek, at, geğik, ayı, kurt gibi…. ) kuşlar, balıklar, yılanlar, kertenkeleler başkalaşım geçirmezler.

Devamı »

Omurgasızlar omurgalıların dışında kalan bütün hayvanlar Süngerler, örümceğimsiler, derisidikenliler, çok bacaklılar, solucanlar, böcekler, yumuşakçalar, kabuklular dır.

Omurgasız hayvanlarda kaslar ve hareket sistemini

a-Süngerler ve sölentera grubuna ait canlılarda kas özelliğine sahip hücrelerle hareket sağlanır.Özelleşmiş kas dokularıyoktur.

b-Solucanlarda yumuşakçalarda ve derisi dikenlilerde hareket düz kaslarla sağlanmaktadır. Vücud hareketinin yavaş olmasının sebebi budur.

c-Eklem bacaklılarda vücud hareketi çizgili kaslarla sağlanır. Hızlı hareket ederler.


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik