Tavuk Kategorisi

Köylerde beslenen tavuklar çiftlik tavuklarına göre daha lezzetlidir. Bunun nedeni köy tavuklarının yumurtadan çıktıkdan erişkinliğe gelinceye kadar tamamen doğal, organik olarak beslenmeleri dir. Köy tavukarı sunni yemle beslenmedikleri için çiftlik tavukarına göre daha yağlıdır. Köy tavuklarını pişirirken kokusu bütün evi sarar. Kuş gribi vakasından sonra insanlar artık köy tavuğu beslemiyorlar. Yetiştirenler ise ticari amaç gütmeden aillelerine yetecek kadar etinden, yumurtasından yararlanmak için besliyorlar. Çiftlik tavukarını sürekli kontrol şart dır. Kümeslerini ara ara boşaltıp kümeslerin detaylı ilaçlanması etrafda kullanılan kireçlerin yenilenmesi gerekir. Güvenirlik bakımından çiftlik tavukları köy tavulakrına göre daha güvenlidir. Çiftlik tavularını entegre tesislerden, çiftliklerden almalıyız. Bilmediğimiz yerlerden köy tavuğu adı altında etiketsiz ürünler almamalıyız. Herşeye rağmen ben gerçek tavuk yiyip lezzetine varmak istiyorum diyorsanız köy tavuğundan şaşmayın. Ama güvenilir bir yerden almak kaydıyla.

Devamı »

Civcivler küçük, hassas ve asla ihmale gelmeyen hayvanlardır.
Civcivler getirilmeden önce kümesin her şeyi tamam olmalıdır. En az 15 gün önce gübre varsa tamamen çıkarılmalı, yıkanmalı, temizlenmeli ve badana yapılmalıdır. Kümesinn pencereleri tamamen açılır, güneşlendirilmesi ve havalandırılması yapılır. Civcivlerin kümese konmasından 2 gün önce yere 5 cm kalınlığında talaş döşenir. Civcivler gelmeden en az 12 saat önce ısıtıcılar açılır. Böylece kümesin ve suyun ısınması sağlanmış olur.

Civcivler geldikden sonra yapılacak işlemler

1-Kutulardan civcivler tek tek çıkarılmalı, ölüler ve kusurlu civcivler varsa hemen ayrılmalıdır.
2-Kümeslere kutular içinde getirilen civcivler mümkün olan kısa zamanda, daha önce hazırlanmış ve ısıtılmış olan yerlere alınmalıdır.
3-Genelleştirilecek bir öneri olmamakla birlikte ilk üç gün civcivlerin yemlerine ¼ oranında ince öğütülmüş mısır ile sularına da % 2 oranında şeker katılırsa civcivlerin bağırsaklarından pislik kolaylıkla dışarı atılır. Şekerli su ilk günler civcivlerin su içmesini de kolaylaştırır.
4-Yemlik için ya karton veya mukavva kutular veya bu iş için özel olarak plastikten mamul yemlikler kullanılmalıdır. Hiç kullanılmamış yumurta viyolleri de yemlik olarak kullanılabilir.
5-Uygulanan aydınlatma programı daha çok civcivlerin çıkış tarihine bağlıdır. İlk 15 gün, günde 23-23,5 saat aydınlatma yapılmalıdır.
Metrekareye Konacak Civciv Sayısı; civcivlerin günlük yaşlarına göre değişmekle birlikte 0-15 günlük civcivler m2 ye 75 adet, 15-30 günlükler 40 adet, 30-45 günlükler 30 adet, 45-90 günlükler 10 adet ve 90 günlükten daha büyük olan civcivlerde m2 ye 7 adet konulmalıdır.
Tavsiye Edilen Sıcaklık Dereceleri; ilk üç hafta mutlaka gurk tavuğun kanatları altındaki sıcaklığa yakın derecede bir sıcaklık temini şarttır. İlk günlerde civcivlerin bulunduğu ortamın oda sıcaklığı 24-26 derece olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde oda sıcaklığı yaşa bağlı olarak 16-18 dereceye kadar düşürülür.

Havalandırma ve Rutubet: Kanın temizlenmesi için odadaki havada yeterli oksijenin bulunması şarttır. Bu da havalandırma ile mümkündür. Rutubetinde gereğinden fazla olması istenmez.Civcivlerin altlıkları ıslak olmamalıdır. Ne toz gibi kırıntılaşacak ne de kalıp gibi ıslak olacaktır.

Yumurtacı civcivlere; ilk 6 haftalık dönemde piyasadan yumurtalık civciv yemi verilmelidir.6-12 haftalar arası piliç büyütme yemi, 13. haftadan itibaren yumurtlama başlayıncaya kadar piliç geliştirme yemi verilir. Yumurtlama başladıktan sonraki dönemlerde ise yumurta tavuğu yemi verilir.

Uygulanan aydınlatma Programı; İlk 15 gün, günlük 23-23,5 şeklinde uygulanır. Bundan sonra yumurtalıklar 20-22 haftalık oluncaya kadar devamlı aydınlatmadan kaçınılır. Pencereli kümeslerde piliçler büyürken ayrıca fazladan aydınlatma yapılmaz. Çünkü yurdumuz civcivler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında büyütülmektedir. Gün ışığı yeterlidir. Fakat yumurtlama döneminde asla ışık kesintisi yapılmaz.
Etliklerde toplam aydınlatma süresi 23-23,5 saattir. Etlik piliçlerde aydınlatma gün ışığına ek olarak havanın kapalı olduğu zamanlarda aydınlatma yapmak şeklinde sağlanır. Işık etlik piliçlerin doğrudan yem yemelerine ve su içmelerine etkili olduğundan kaçınılmazdır. Fakat zayıf ışık canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkilemektedir.

Etlik civcivlerde; ilk 6 haftalık dönemde etlik civciv yemi verilmelidir. Yedinci haftanın başından kesime kadar ise etlik piliç yemi verilir.

Tavuk yavrularıyla

Tavuk sülüngiller ailesinden evcilleştirilebilir bir kuş türüdür. Tavuklar genelde çiftliklerde yetiştirilir. Yavrularına ‘civciv’ denir.

Devamı »

Tavuk değişik türdeki kümes hayvanlarına annelik yapablir. Kaz, ördek,hindi gibi kümes hayvanlarının yumurtaları tavuğun altına konulup kuluçkaya yatırılırsa tavuk yumurtalardan çıkan yavruları kabullenir. Yukurtadan çıkan yavrunun türü ne olursa olsun.

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik