Türkiye’ de yaşayan yılan türleri 2

Bu yılanların sırt bölgesinin rengi genellikle gri, kahverengi ve bu renklerin tonlarında dır. Sırtta koyu renkli büyük benekler vardır. Beneklerin rengi kuyruğa doğru gittikçe açık bir renk alır. Başın üst kısmı da koyu renkli dir. Karın bölgesi sarımsı beyaz noktaları vardır. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlı hayvanlardır. Sabah erken ve akşam geç saatlerde avlanmaya çıkarlar. Oldukça dik yerlere rahatlıkla tırmanırlar. Dişiler bir defada 3-7 kadar yumurta bırakabilirler (taşlık yerlerdeki oyuklara). Boyları en fazla bir metre kadar olabilir.

Taşlık bölgeler, yamaçlar, güneş alan yerler, yol kenarları, eski evler ve harabeler başlıca yaşama alanları dır. Yayılış yüksekliğine baktığımızda 1600 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde yaşayabilirler.

Türkiye’de Güney, Batı ve Güneydoğu Anadolu habitatın uygun olduğu yerlerde dağılım gösterirler.

Küppeli yılan zehirli dir. Ama bu yılanlar insanlar için tehlikeli değil dir. Zehir dişleri ağzın arkasında olduğu için ısırsalar bile zehri boşaltamazlar. Zehri sadece avlarını bayıltmak için kullanırlar.

kedi gozlu yalan

Türkiye yaşayan yılan türleri Kedi gözlü yılan resimleri sürüngen hayvanlar sürüngenler

ince yalan

İnce Yılan: Vücut yapıları diğer yılanlara göre oldukça ince dir. Sırt bölgesinin rengi arka tarafta kırmızımsı kahverengi ve kahverenginin diğer tonları, ön taraftaysa grimsi dir. Vücudun ön tarafının yanlarında kenarları beyaz olan iri siyah benekler vardır. Bu benekler kuyruğa doğru gittikçe küçülür. Baş taraftaki ilk iki benek bazen birleşik olabilir. Benek bulunmayan karın bölgesi, kirli beyaz veya sarımsı renkte olabilir. Genel olarak fare gibi kemiricilerle, küçük sürüngenlerle, kertenkelelerle ve böceklerle beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Çok hızlı hareket edebilirler ve ağaçlara da tırmanabilirler. Gündüzleri aktiflik gösterirler. Ekim’le Nisan ayı arasında kış uykusuna yatarlar.

Haziran ve Temmuz aylarında yumurtlamaya başlayan bu hayvanların dişileri, bir defada 3-5 kadar yumurta bırakabilirler. Yavrular 2 veya 3 yılda erginleşebilirler (sıcaklığa bağlı olarak). Boyları 140 cm kadar olabilir.

Kuru yerlerde, çalılık ve taşlık alanlarda yaşarlar. Tarlalarda, bahçelerde ve ev yakınlarında da görünelirler. Yüksekliği 1700 metreye kadar olan yerlerde görünelirler.

Türkiye’de Anadolu’nun İzmir, Ağrı hattının güneyinde kalan kısımlarıyla, Trakya ve Doğu Karadeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler.

kupeli yalan

Küpeli Yılan: Sırt kısmının desenleri oldukça farklılık gösterir. Genel olarak renk kahverengi, grimsi ve bu iki rengin tonlarında dır. Sırt kısmında iki tane boylamasına uzanan çizgi vardır. Bu çizgilerin etrafında koyu renkli benekler vardır. İnce kahverengi benekleri olan başın üst kısmının rengi, grimsi kahverengi dir. Ense kısmında belirgin bir biçimde bulunan yarım ay şeklinde olan sarı (bazen kırmızı) bir benek bulunur. Vücudun yan taraflarında küçük siyah benekler vardır. Karın bölgesi genel olarak sarımsı beyaz dır.

Ender olarak siyah üzerine sarımsı beyaz benekli görülebilir. En bilinen özelliği yarı sucul olmaları dır. Gündüzleri aktiflik gösterirler. Yakalandıklarında ısırmazlar ancak kötü kokan bir gaz salgılarlar. Kendilerini savunma amaçlı olarak ölü taklidi yapabilirler. Genelde (yarı sucul olduğundan) küçük balıklar, kurbağalar, semenderler ve çeşitli kemiricilerle beslenirler. Kış uykusuna birçoğu bir araya gelerek yatar (nehir kenarlarında). Dişiler bir defada 6-13 kadar yumurta bırakabilirler. 4-8 haftalık kuluçka döneminden sonra yumurtadan çıkan yavrular, iklim şartlarına göre 1-3 yıl içinde erginleğe erişirler. Ortalama boyları 100 cm (en fazla 150 cm) kadar uzaya bilir.

Genel olarak, nehir, akarsu, dere ve göl kenarlarında, bu yerlere yakın çayırlıklarda hayat sürerler. Ayrıca suya da çok fazla girerler. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde görünebilirler.

Türkiye’de Tüm yurtta habitatın uygun olduğu yerlerde dağılım gösterirler.

sara yalan

Sarı Yılan: Sırt bölgesinin rengi genel olarak sarımsı gri ve tonlarında dır. Sırttaki bir veya iki sıralı beneklerin rengi, koyu kahverengi veya siyah dır. Şakak bölgesinde çizgi (temporal bant) vardır. Gençken belirgin olan benekler ve temporal bant, yaşlandıkça belirginliğini kaybeder. Benekli olan (koyu kahverengi ya da siyah) karın bölgesi sarımsı beyaz renkte dir. Dişiler bir defada 6-16 kadar yumurta bırakabilirler. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kuş ve kuş yumurtaları, çeşitli omurgasız hayvanlar beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlı hayvanlardır. Avlarını boğarak öldürürler. Akşam karanlığında ve çok sıcak olmayan günün tüm saatlerinde aktiftirler. Ağaçlara tırmanabilirler. Çok sakin hayvanlar olup ancak kendilerini güvende hissetmezlerse saldırırlar. Boyları 150 cm kadar uzayabilir.

Sık ormanlık olmayan yerlerdeki taşlık ve çalılıklarda, tarlalarda, bahçelerde yaşarlar. Yüksekliği 2500 metreye kadar olan yerlerde görünebilirler.

Türkiye’deki Dağılım: Tüm yurtta habitatın uygun olduğu yerlerde dağılım gösterirler.


No comments yet.
Konuyla ilgili sorularınızı ve bilgilerinizi aşağıdaki formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

araba resimleri oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler hayvan resimleri