Sitemizde bulunan ‘Omurgasız hayvanlar’

Omurgasızlar omurgalıların dışında kalan bütün hayvanlar Süngerler, örümceğimsiler, derisidikenliler, çok bacaklılar, solucanlar, böcekler, yumuşakçalar, kabuklular dır.

Omurgasız hayvanlarda kaslar ve hareket sistemini

a-Süngerler ve sölentera grubuna ait canlılarda kas özelliğine sahip hücrelerle hareket sağlanır.Özelleşmiş kas dokularıyoktur.

b-Solucanlarda yumuşakçalarda ve derisi dikenlilerde hareket düz kaslarla sağlanmaktadır. Vücud hareketinin yavaş olmasının sebebi budur.

c-Eklem bacaklılarda vücud hareketi çizgili kaslarla sağlanır. Hızlı hareket ederler.

Bütün omurgasız hayvanların özellikleri

Karada yaşayanları trake ve deri, suda yaşayanları solungaç solunumu yaparlar.

Omurgasız hayvanlarda iskelet sistemi bulunmaz. Vücudun dik durmasını sağlayan başka yapılar bulunur.

Omurgasız hayvanlarda Dolaşım sisteminde açık dolaşım görülür.(Açık dolaşımda kılcal damarlar bulunmaz)

Omurgasız hayvanlarda Karada ve suda yaşayan çeşitleri vardır.

Omurgasız hayvanlarda Çeşit sayısı çok fazladır.

Omurgasızlar, bir omurgası olmayan hayvanlara verilen ortak isindir. Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında hiçbir iskelet bulunmamaktadır. Omurgasız hayvanların vücudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış yapı bulunmaktadır.

Omurgasız canlılar, en basit çok hücreli canlı olan Trichoplax adhaerens’den itibaren başlayan metazoa aleminin altında incelenir. Omurgasız hayvanlardan bazıları şunlardır; solucan, çekirge, örümcek, kelebek, sinek, Ahtapot, yengeç, ıstakoz, midye, ve denizanası….

Omurgasızlar, Parazoa (Gerçek dokulara sahip olmayan canlılar) ve Eumetazoa (Gerçek dokulara sahip canlılar) olmak üzere iki alt sınıfta incelenirlenmekte dir.

Omurgasız hayvanların kıkırdak doku ve kemik dokudan oluşan iskeletleri bulunmamaktadır. Bazı omurgasız hayvanların vücutlarında iskelet görevi gören değişik yapılar bulunur. Örneğin yengeçlerde bulunan sert kabuk ve böceklerdeki kitin adı verilen örtü iskelet görevi yapmaktadır. Omurgasız hayvanların bir bölümü karada bir bölümü suda yaşamaktadır. Karada yaşayan omurgasız hayvanların akciğerleri bulunmaz. Bu hayvanlar trake solunumu veya deri solunumu yaparlar. Suda yaşayan omurgasız hayvanlar ise solungaçlarıyla solunum yapmaktadırlar.

Omurgasız hayvanlar yumurta ile çoğalırlar. Çekirge, örümcek, kelebek, hamam böceği, sivrisinek çevremizde gördüğümüz omurgasız hayvanlardır. Ahtapot, yengeç, ıstakoz, midye, denizkestanesi, denizyıldızı, süngerler, denizanası ve mercanlar suda yaşayan omurgasız hayvanlara bir örnektir. İnsanların çevrelerinde en sık karşılaştıkları omurgasız hayvanlar eklem bacaklılar ve solucanlardır…

Sölenterler, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler omurgasız hayvanlar grubunda incelenmektedir.

Omurgasız Hayvanlarda Üreme

Omurgasızlar genellikle yumurtlayarak ürerler. Yumurtadan çıkan yavrular çoğu zaman yetişkinlere benzemezler ve ancak bir kaç aşamadan geçtikten sonra yetişkinlerine benzerler. Fakat bunun aksi, yani yumurtadan direk olarak yetişkinlerine benzeyerek çıkan türler de bulunmaktadır. Bunlar; solucanlar dır.

omurgasız hayvanlar

Devamı »

Mercanlarda üreme hem eşeyli, hem de bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olur. Eşeysiz olarak üreyenler ana koloniye bağlı kalır. Çoğu ayrı eşeylidir. Üreme hücrelerinin döllenmesi ana hayvanın içinde ya da suda serbest olarak meydana gelir. Döllenme sonucu oluşan gelen kirpikli larva küçük bir kurtçuğa benzer. Kirpikleriyle bir müddet serbest yüzdükten sonra kendini bir kayaya tesbit eder. Gelişimini tamamlayarak polip haline gelir ve kalkerli bir iskelet salgılar. Tomurcuklanma ile üreyerek yeni polipler oluşur. Koloninin salgıladığı iskeletler yığın halini alarak, mercanlar hareket edemez olurlar.

mecanlarda ureme

Devamı »

Mercanlar Akdeniz, Kızıldeniz gibi sıcak deniz diplerinde bulunan büyük taşlara yapışık olarak hayat sürerler. Pek nadir olarak serbest yüzenlerine de bulunur. Her bir mercan ya da mercan ünitesi kalkerli bir kabuk içinde birbirine sıkı sıkı bağlanmış mercan hayvancıkları ihtiva eder. Mercanın vücudu sütun biçiminde dir. Bu sütunun üstünde, kavrama uzuvlarını ve merkezi ağzı taşıyan düz bir disk bulunur. Mercan, kabuğun içinde belli bir miktarda büzülebilir, ancak kabuğu terk edemez. Koloni fertlerinin kabukları birbirinden değişik şekildedir. Kalkerden oluşan kabuk kütlesi, sürgün şeklindeki üreme sonucu devamlı olarak büyür. Bu büyüme sırasında sadece kütlenin yüzeyindeki mercanlar canlı olarak kalır.

mercanlar omurgasaz deniz canlalara

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik