Sitemizde bulunan ‘sürüngen hayvanlar’

Bukalemunlar avlarının üzerine bir ok gibi fırlattıkları dilleri ile avlarlar ve çekerler. Hayvanın neredeyse kendi boyu kadar fırlatabildiği bu dilin ucunda özel bir vantuz sistemi vardır.
Devamı »

Bu yılanların sırt bölgesinin rengi genellikle gri, kahverengi ve bu renklerin tonlarında dır. Sırtta koyu renkli büyük benekler vardır. Beneklerin rengi kuyruğa doğru gittikçe açık bir renk alır. Başın üst kısmı da koyu renkli dir. Karın bölgesi sarımsı beyaz noktaları vardır. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlı hayvanlardır. Sabah erken ve akşam geç saatlerde avlanmaya çıkarlar. Oldukça dik yerlere rahatlıkla tırmanırlar. Dişiler bir defada 3-7 kadar yumurta bırakabilirler (taşlık yerlerdeki oyuklara). Boyları en fazla bir metre kadar olabilir.

Taşlık bölgeler, yamaçlar, güneş alan yerler, yol kenarları, eski evler ve harabeler başlıca yaşama alanları dır. Yayılış yüksekliğine baktığımızda 1600 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde yaşayabilirler.

Türkiye’de Güney, Batı ve Güneydoğu Anadolu habitatın uygun olduğu yerlerde dağılım gösterirler.

Küppeli yılan zehirli dir. Ama bu yılanlar insanlar için tehlikeli değil dir. Zehir dişleri ağzın arkasında olduğu için ısırsalar bile zehri boşaltamazlar. Zehri sadece avlarını bayıltmak için kullanırlar.

kedi gozlu yalan

Devamı »

Sürüngenler omurgalı hayvanlar aleminin yumurtaya yatarak çoğalan büyük bir sınıfı dır. Sürngen hayvanlar yılanlar, kaplumbağalar, kertenkeleler, timsahlar ve tuatara takımlarından oluşmaktadır.

Değişken sıcaklı omurgalılardan olan sürüngenler, evrimsel olarak Amfibyumlarla sabit vücut ısılı hayvanlar arasındaki geçiş sürecini, denizden karaya, kalıcı geçişi temsil ederler. Vücutlarının pul veya benzer levhalarla kaplı olması nem kaybını enaz düzeyde tutmalarını sağlamaktadır, bu sayede kurak ortamlara oldukça iyi uyum sağlamaktadırlar.

Sürüngen hayvanların vücut ısılarını sabit tutacak metabolizmik mekanizmalara sahip olmadıkları için, vücut ısıları dış ortamın ısısına bağlı olarak değişkendir. Bu yüzden sürüngen türlerinin çok büyük bir kısmı dünyanın ılıman iklim kuşaklarında yaşarlar.

Tümü akciğerleriyle solunum yapan sürüngenlerin hepsi yumurtlayarak ürerler. Bazı türlerde yavruların yumurtadan çıkması, dişinin içinde meydana gelir.

En eski sürüngen fosillerine Karbonifer Döneme tarihlenen kayaçlarda rastlanmaktadır. Karbonifer Dönemi izleyen Permiyen Dönem ve tüm Mezozoik Zaman boyunca, tür çeşitliliği yaygınlık yönünden hızlı bir evrimleşme göstermişler, Mezozoik Zaman’da karalardaki hakim türleri meydana getirmişlerdir. Kretase Dönemi nin sonunda gerçekleşen (65 milyon yıl önce) K/T Olayı sonunda sürüngen türlerinin büyük bir bölümü yok olmuşsa da bugün gezegenimizde 6.000 kadar alt türü yaşar. Sürünge hayvanlar insanlara daha çok yazın görürler.

kopyasa haski

Devamı »

Kertenkeleler alt gurbunu özkertenkelegiller, gekogiller, varangiller, agamagiller, iguanagiller, boncuklu kertenkelegiller, köryılansıgiller gibi çeşitli alile üyeleri bulunur. Kertenkelelerin bugün dünya üzerinde 3000’den fazla türü yaşamaktadır. Soğuk iklimlere fazla dayanıklı olmadıklarından genel olarak çöllük ve sıcak bölgelerde ve tropikal kuşakların kurak bögelerinde çok görünürler. Yer altında, ağaçlar üzerinde yaşayanları bulunduğu gibi, suda yüzenleri, havada uçanları, renk değiştirebilenleri de bulunmaktadır.

Dikenli Kertenkele

Devamı »


araba resimleri resim oto manzara resimleri güzel manzara araba resimler araba Gizlilik